logo labro

TERMINY

  1. 8 - 9 czerwca 2017 rok, godz. 9 – 14:30

    Kraków

HARMONOGRAM

Dzień I: 8 czerwiec 2017 rok
8: 30 Rejestracja uczestników

9:00 Rozpoczęcie Seminarium Warsztatowego

9:15 – 10:15 Laboratorium – modele tworzenia koncepcji projektowych
- Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz
Zagadnienia:
10:15 – 12:15 Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi i odpadami w laboratorium
- Prelegent:: dr inż. Tadeusz Komorowicz
Zagadnienia:
12:15 – 12:30 PRZERWA KAWOWA


12:30 – 14:30 Urządzenia regulacyjne w wentylacji Laboratoriów oraz metody ich sterowania
- Prelegent: mgr inż. Michał Cisowski
Zagadnienia:
Dzień II: 9 czerwiec 2017 rok
9:00 – 10:00 Laboratorium – modele tworzenia koncepcji projektowych
- Prelegent: mrg inż. arch. Sławomir Florkiewicz
Zagadnienia:
10:00 – 12:00 Możliwości udziału w Horyzoncie 2020. Aspekty finansowo – administracyjne - co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt
- Prelegent: Anna Armula- pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego
Zagadnienia:

12:15 – 12:30 PRZERWA KAWOWA


12:15 – 14:15 Aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego – gazy w praktyce laboratoryjnej
- Prelegent: mgr inż. Andrzej Komisarz

PRELEGENCI

Anna Armuła mgr, Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych

 Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych który działa w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Posiada siedemnastoletnie  doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów powiązanych  z tematyką 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020.

dr inż. Tadeusz Komorowicz

Jest starszym wykładowcą na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania BHP. Posiada certyfikat asystenta systemu zarządzania BHP wydany przez Polskie Centrum Badań; i Certyfikacji w Warszawie. Jest współautorem podręczników "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", "Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi" oraz "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie" Rozporządzenie REACH" wydanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Architekt z bardzo dużym doświadczeniem w projektowaniu obiektów badawczo - rozwojowych. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury. Prezes Zarządu Spółki Tektonika Architekci. Współuczestniczył w projektowaniu takich inwestycji jak: Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji pracowni w budynku laboratoryjnym Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Polkowicach czy opracowanie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabudowy laboratoryjnej będącej częścią projektu technologii "LAB" wraz z analizą i konsultacjami w zakresie funkcjonalności, trwałości i jakości wyposażenia dla inwestycji "Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów stanowiące część projektu "Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny I". Obecnie pracuje nad projektem koncepcyjno - budowlanym i wykonawczym dotyczącym Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

mgr inż. Andrzej Komisarz

Projektant, właściciel Pracowni Projektowej Andrzej Komisarz. Posiada ponad 25 letniej doświadczenie w projektowaniu instalacji gazów medycznych, laboratoryjnych i technicznych. Jest autorem wielu zrealizowanych projektów instalacji gazów laboratoryjnych i technicznych, w takich obiektach jak: - Laboratorium Geochemii Środowiska i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, - Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie, - Pawilon Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, - Budynek laboratoryjno administracyjny Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, -Laboratorium Zakładów Azotowych Kędzierzyn S. A. w Kędzierzynie – Koźlu, - Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu, -Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, - Laboratoriach Euroinplant w Kajetanach, - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Gronostajowej w Krakowie, - Centrum Energetyki AGH przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie, - Projekt instalacji gazów technicznych w pomieszczeniach budynku CD Oddziału Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, - Centrum Biotechnologii – Ośrodek Rozwoju Specjalistycznych Usług dla Firm Sektora Biotechnologicznego w Złotnikach, - Ośrodek Badawczo-Rozwojowym firmy „OLIMP- LABORATORIES” w Pustyni. W roku 2006 Pracownia Projektowa Andrzej Komisarz uzyskała certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i rozwoju instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni, instalacji gazów laboratoryjnych oraz instalacji sanitarnych, a także certyfikat EN ISO 13485 w zakresie projektowania i rozwoju instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

mgr inż. Michał Cisowski

Manager ds. Systemów VAV. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego. W Firmie SMAY prace rozpoczął w 2011r. na stanowisku Automatyka. Od ponad dwóch lat zajmuje się wdrażaniem i rozwojem szeroko pojętych systemów VAV między innymi systemów do wentylacji Laboratoriów system SmayLab. Aktualnie zajmuje się pracami rozwojowymi systemu SmayLab oraz nowymi rozwiązaniami systemowi do układów wentylacji bytowej. Współautor przewodnika „Regulacja przepływu powietrza w laboratoriach”, prelegent konferencji Future4Build w 2013 roku.

CENY

Cena za uczestnictwo w Seminarium Warsztatowym: 700 złotych netto / osobę

Cena obejmuje uczestnicwto w warsztatach, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski . W przypadku większej ilość osób 10 % rabatu.

Możliwa pomoc w znalezieniu zakwaterowania. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.
Aby zgłosić się na Warsztaty, prosimy o zgłoszenia na adres e-meil:
m.czerwinski@laboratoria.net
Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: Marcin Czerwiński
tel. +48 12 346 16 95
kom: 885 222 000
m.czerwinski@laboratoria.net

COOKIES

Strona używa Cookies.  - więcej