logo labro

TERMINY

 1. KRAKÓW – AGH: 14-15 czerwca 2018 rok, godz. 9:00 – 14:00

  Centrum Dydaktyki AGH bud.U-2,30-059 Kraków, ul.Reymonta 7. Sala:206

HARMONOGRAM

Dzień I: 14 czerwca 2018 rok

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 Rozpoczęcie Seminarium Warsztatowego

09:05 - 10:20 Szanse, możliwości i zagrożenia związane z realizacją inwestycji z punktu widzenia projektanta

- Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Zagadnienia:

 • Przygotowanie do inwestycji w aspekcie planowanego trybu jej realizacji:

- rozdzielenie fazy projektowej i realizacji robót budowlanych,

- realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj.

10:20 - 11:20 Aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego - gazy w praktyce laboratoryjnej

- Prelegent: mgr inż. Andrzej Komisarz

 • Gazy stosowane w technice laboratoryjnej, w tym gazy niebezpieczne.

 • Typowe rozwiązania instalacji gazów laboratoryjnych.

 • Zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji gazów laboratoryjnych.

 • Systemy detekcji gazów niebezpiecznych.

11:20 - 11:40 PRZERWA KAWOWA

11:40 - 12:50 Aktualne trendy w projektowaniu laboratoriów w kontekście współczesnych technologii, możliwości technicznych, obowiązujących norm i przepisów.

- Prelegent: mrg inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Zagadnienia:

 • Omówienie roli uczestników procesu inwestycyjnego, schematów współpracy przy tworzeniu założeń funkcjonalnych.

12:50 - 14:00 Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratoriach.

- Prelegent: Roksana Domian

Zagadnienia:

 • Istota BHP w laboratorium.

 • Regulacje prawne.

 • Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium.

 • Zakres techniczny laboratoriów.

 • Postępowanie z odpadami medycznymi.

 • Ocena ryzyka.

 • Szczególne zagrożenia w laboratorium.

 • Wypadki w pracy

Dzień II: 15 czerwca 2018 rok

09:00 - 10:00 Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi i odpadami w laboratorium

- Prelegent:: dr inż. Tadeusz Komorowicz

Zagadnienia:

 • Wprowadzenie €“ podstawowe pojęcia, klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych
 • Bezpieczeństwo w laboratorium:

- przepisy normujące pracę z chemikaliami
- instrukcje w laboratorium
- karty charakterystyk
- dokumentacja wymagana przez przepisy
- magazynowanie chemikaliów
- ocena ryzyka zawodowego pracowników laboratorium

 • Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w laboratoriach.

10:10 - 11:00 Możliwości udziału w Horyzoncie 2020. Aspekty finansowo - administracyjne - co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt

- Prelegent: Anna Armula- pracownik Regionalnego Punktu Kontaktowego

Zagadnienia:

 • Warunki uczestnictwa i realizacji projektów.

 • Informacje dotyczące tworzenia budżetu i rozliczania projektu.

 • Koszty - zasady kwalifikowalności.

 • Omówienie poszczególnych kategorii, dofinansowanie projektu, raporty, płatności, audyty, wpływy do projektu.

 • Ocena wiarygodności finansowej podmiotu.

11:00 - 11:15 PRZERWA KAWOWA

11:15 - 12:30 Słabe i mocne strony projektu w aspekcie przygotowania formalnego i technicznego

- Prelegent: mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Zagadnienia:

 • Wielowątkowa analiza aspektów technicznych i ekonomicznych.

analiza całościowa określająca szanse, możliwości i zagrożenia dla wariantów:

- inwestycja typu greenfield

- adaptacja budynku istniejącego, przebudowa i rozbudowa,

12:30 - 14:00 Urządzenia regulacyjne w wentylacji Laboratoriów oraz metody ich sterowania

- Prelegent: mgr inż.Michał Cisowski

Zagadnienia:

 • Budowa i zasada działa regulatorów VAV i CAV.

 • Najprostsze sposoby sterowania wentylacją.

 • Sterowanie wentylacją w rozbudowanych pomieszczeń laboratoryjnych.

 • Regulacja ciśnienia w pomieszczeniach - świadome podejście użytkownika.

 • Wpływ wentylacji i klimakonwektorów na poprawność działania dygestoriów i odciągów technologicznych.

 • Warsztaty pod kątem stosowania układów do rozwiązań laboratoryjnych, automatyki do dygestoriów itp.

 • System iFlow do wentylacji pomieszczeń biurowych

PRELEGENCI

Anna Armuła mgr, Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych

 Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych który działa w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Posiada siedemnastoletnie  doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów powiązanych  z tematyką 5, 6, 7 Programu Ramowego, Horyzontu 2020.

dr inż. Tadeusz Komorowicz

Jest starszym wykładowcą na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania BHP. Posiada certyfikat asystenta systemu zarządzania BHP wydany przez Polskie Centrum Badań; i Certyfikacji w Warszawie. Jest współautorem podręczników "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", "Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi" oraz "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie" Rozporządzenie REACH" wydanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

mgr inż. arch. Sławomir Florkiewicz

Architekt z bardzo dużym doświadczeniem w projektowaniu obiektów badawczo - rozwojowych. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury. Prezes Zarządu Spółki Tektonika Architekci. Współuczestniczył w projektowaniu takich inwestycji jak: Projekt budowlano - wykonawczy modernizacji pracowni w budynku laboratoryjnym Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Polkowicach czy opracowanie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zabudowy laboratoryjnej będącej częścią projektu technologii "LAB" wraz z analizą i konsultacjami w zakresie funkcjonalności, trwałości i jakości wyposażenia dla inwestycji "Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu obiektów laboratorium centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów stanowiące część projektu "Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny I". Obecnie pracuje nad projektem koncepcyjno - budowlanym i wykonawczym dotyczącym Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

mgr inż. Andrzej Komisarz

Projektant, właściciel Pracowni Projektowej Andrzej Komisarz. Posiada ponad 25 letniej doświadczenie w projektowaniu instalacji gazów medycznych, laboratoryjnych i technicznych. Jest autorem wielu zrealizowanych projektów instalacji gazów laboratoryjnych i technicznych, w takich obiektach jak: - Laboratorium Geochemii Środowiska i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji, Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, - Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie, - Pawilon Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie, - Budynek laboratoryjno administracyjny Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie, -Laboratorium Zakładów Azotowych Kędzierzyn S. A. w Kędzierzynie – Koźlu, - Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ we Wrocławiu, -Pracownia Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, - Laboratoriach Euroinplant w Kajetanach, - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Gronostajowej w Krakowie, - Centrum Energetyki AGH przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie, - Projekt instalacji gazów technicznych w pomieszczeniach budynku CD Oddziału Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, - Centrum Biotechnologii – Ośrodek Rozwoju Specjalistycznych Usług dla Firm Sektora Biotechnologicznego w Złotnikach, - Ośrodek Badawczo-Rozwojowym firmy „OLIMP- LABORATORIES” w Pustyni. W roku 2006 Pracownia Projektowa Andrzej Komisarz uzyskała certyfikat ISO 9001 w zakresie projektowania i rozwoju instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni, instalacji gazów laboratoryjnych oraz instalacji sanitarnych, a także certyfikat EN ISO 13485 w zakresie projektowania i rozwoju instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

mgr inż. Michał Cisowski

Manager ds. Systemów VAV. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego. W Firmie SMAY prace rozpoczął w 2011r. na stanowisku Automatyka. Od ponad dwóch lat zajmuje się wdrażaniem i rozwojem szeroko pojętych systemów VAV między innymi systemów do wentylacji Laboratoriów system SmayLab. Aktualnie zajmuje się pracami rozwojowymi systemu SmayLab oraz nowymi rozwiązaniami systemowi do układów wentylacji bytowej. Współautor przewodnika „Regulacja przepływu powietrza w laboratoriach”, prelegent konferencji Future4Build w 2013 roku.

CENY

 1. Cena za uczestnictwo w Seminarium Warsztatowym: 999 złotych / osobę za dwa dni - istnieje możliwość udziału jednodniowego - koszt 700 zł netto / osobę

Cena obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały szkoleniowe, kawę i przekąski . W przypadku większej ilość osób 10 % rabatu.

 1. Cena za stoisko podczas Seminarium Warsztatowego: 1 000 złotych netto / wielkość stoiska 150 x 150 cm2

Wykupienie stoiska podczas imprezy uprawnia do:

- stoisko do zaprezentowania oferty w godzinach trwania warsztatów,

- umieszczenie znaku firmowego w dziale "Wystawcy" wraz z łączem do strony internetowej na stronie wydarzenia: http://www.horyzont2020.laboratoria.net

- dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych jak ulotki, foldery reklamowe, itp.,

- umieszczenie banneru lub standu reklamowego w głównej sali imprezy,

- możliwość przeprowadzenia Konferencji na wybrany temat - czas do 15 minut.

Aby zgłosić się na Warsztaty, prosimy o przesłanie informacji o zgłoszeniu na adres: m.czerwinski@laboratoria.net. Ilość miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Marcin Czerwiński

kom: 885 222 000

e-mail: m.czerwinski@laboratoria.net

COOKIES

Strona używa Cookies.  - więcej